Fight Club

Tumugon ang manunulat ng Fight Club sa alternatibong pagtatapos ng China

Si Chuck Palahniuk, ang manunulat ng Fight Club, ay tumugon nang may katuwaan sa isang alternatibong pagtatapos sa pelikulang nakita sa China

Ang Fight Club ay may kahaliling pagtatapos sa China kung saan nanalo ang pulis

Ang kultong klasikong pelikula, ang Fight Club, ay may bagong kahaliling pagtatapos sa China na nag-overhaul sa orihinal na anarkistang konklusyon pabor sa pagkapanalo ng pulis